Požární bezpečnost

Priorita je pro nás kvalita a stoprocentní spokojenost zákazníka, podložená dlouholetou praxí, zkušenostmi z mezinárodní projektů a náročných provozů. Pracujeme po celé ČR. Za sebou máme více než 600 projektů.

Zpracujeme pro Vás projekty požárně bezpečnostního řešení pro všechny typy objektů a stupně projektové dokumentace.

Od rodinného domu, podnikové provozovny přes výrobní a skladovací haly až po velké projekty typu obchodní centrum, logistické areál.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace, oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení podle § 18 odst. 1 písm. a/ bod 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení v rozsahu stanoveném v § 41 vyhl. č. 246/2001 (respektive vyhl. č. 221/2014 Sb.)

 


 

Kontakt

Ing. Martin Alexa
Vedoucí projekce

tel: +420 728 246 749
email: projekce@tzbtrade.cz
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT: 1006091